Istoric

SCURT ISTORIC AL SCOLII DIN FANTANELE

          In perioada 1879/1890 , in Fantanele nu a existat scoala si copii care ar fi fost dornici de scoala , au putut frecventa scoala fie la Sipote ,fie la Arama ( Coarnele Caprei) , cand la Chiscareni sau Focuri , sate care nici unul nu este mai aproape de 7 km. In aceste conditii grele la 1 oct. 1890 , a luat ființa școala cu un singur post din cătunul Cioara – Fântânele.
Inființată la 1 oct 1890 , la 11 ani dupa inființarea satului , școala nu a avut un local propriu , fapt pentru care ea a funcționat in diferite case din sat. Casa in care s-au predat primele lecții si unde s-au auzit primele clinchete de clopoțel , era casa lui C-tin Riznicu, o casa din furci si vălătuci de lut , acoperită cu sindrila , care se gasea in partea de vest a satului ; in gradina de peste drum de casa unde locuiește acum Costică Feraru – Tatal. Această casă a dăinuit până prin 1934 când a fost demolata de Th. Paduraru. In această casă școala din Fântânele a funcționat doi ani ,adică până in 1892 , dupa care , din relatările invățătorului pensionar Ștefan Condurache si a lui Ioan Cojocaru decedat in 1967 in varsta de de 87 de ani , unul dintre primii elevi ai scolii , școala a mai funcționat până in 1898 si in casa lui Costache Ciuhureanu (Bolohan) precum si in cea a lui Ioan Sacara.
Din anul 1898 si pana in anul 1910 când se termină și este dat in folosință localul propriu al școlii , școala veche , școala din Fântânele a funcționat in clădirea fostului conac boieresc , zidit de călugării care au stăpânit moșia când aceasta aparținuse mănăstirii Slatina si care a fost sediul administrativ al moșiei pâna la lichidarea ei in 1889. In aceasta situație școala din Fântânele avea o situație mai bună in comparatie cu situația de pâna atunci si chiar fața de cea a școlilor din satele vecine. Localul in care școala a funcționat timp de 11 ani si despre care bătrânii satului de peste 70 de ani isi aduc aminte cu drag despre inventarul moșiei din 1880