Parteneriate

 Parteneriate desfășurate în anul școlar 2014-2015
• Pe data de 26 octombrie 2014 s-a organizat un parteneriat între Asociația Open Mind Hîrlău-Cotnari, Liceul Tehnologic Fântânele și Liceul Tehnologic Focuri.
Tema proiectului: “Violența în cuplu și violența asupra copiilor”
Organizator: Director: Prof. Chelariu Maria
Implicați: Cadre didactice- în număr de 6
Părinți- în număr de 25
Copii- în număr de 15
Locul de desfășurare: Liceul Tehnologic Fântânele

• În luna noiembrie 2014 s-a realizat un parteneriat între prof.înv.preșcolar Roșca Marieta și Editura Copilăria SRL, reprezentată de d-na director Andreea Poncete, în calitate de organizator al concursului național “Amintiri din copilărie”.

• Realizarea unui parteneriat între Liceul Tehnologic Fântânele, de către directorul școlii prof. Chelariu Maria și prof. Ungureanu Anca-Paula, în calitate de parteneri al proiectului educativ și Școala Gimnazială Strunga, coordonator prof. Arhire Roxana-Ioana, al proiectului educativ, “Folclorul-oglinda spiritualității românești”

• Pe data de 24 ianuarie 2015 s-a realizat un parteneriat între școala noastră, Liceul Tehnologic Gropnița și Liceul Tehnologic Focuri.
Tema proiectului de parteneriat fiind “Hai la Milcov cu unire să-l secăm dintr-o sorbire”.
Organizator: Director: Prof. Chelariu Maria
Isarie Mihaela- prof. de desen
Preda Manuel- prof.de istorie
Implicați:
Grup folcloric “Dorul“condus și îndrumat de către doamna director Chelariu Maria
Echipa de dansuri populare “Fluierașii” impicați fiind elevii claselor primare, condusă de către doamna învățătoare Hușleag Marinela și acompaniată cu ajutorul domnului învățător Gospodariu Paul;
Elevi: 14 elevi din clasa a VII-a B, 6 elevi din clasa a XII-a , 2 elevi din clasa a IX-a ;
Părinți: în număr de 20;
Cadre didactice implicate în număr de 10.

• Parteneriat realizat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și Liceul Tehnologic Fântânele.
Tema proiectului de intevenție comunitară: “ Cum să ai o adolesecență fără griji”
Organizatori: Director: Prof. Chelariu Maria
Director general: Florin Ion
Implicați: Diriginții claselor
Elevii claselor a IX-a – a XII-a

• Parteneriat educațional realizat între Liceul Tehnologic Fântânele, Inspectoratul Școlar Județean și Fundația Terre des hommes.
Tema proiectului: Ziua Ștafetei-acum decid eu!
Organizatori: Director: Prof. Chelariu Maria
Rotariu Ionel- prof. de matematică
Duduman Ovidiu- prof. de biologie

• Parteneriat educațional realizat între Liceul Tehnologic Fântânele și Grădinița PP 24 Iași
Tema proiectului: “ Dăruiește și primește!“
Scopul: Pregătirea copiilor preșcolari pentru viață, în sensul asigurării echilibrului emoțional necesar unei relaționări armonioase cu mediul social și natural din care fac parte;
Perioada de desfășurare: noiembrie 2014- iunie 2015
Parteneri: Coțovanu Mihaela
Sandu Angelica
Implicați: Copiii din clasa pregătitoare și preșcolarii de la grupa mare;
Parinții copiilor;
Cadre didactice;
Comunitatea locală;

• Parteneriat educațional realizat între Grădinița cu program normal nr.2, Fântânele și Școala primară nr.2, Fântânele, reprezentate prin doamna Chelariu Maria, în calitate de director a Liceului Tehnologic Fântânele .
Tema proiectului: “ Copii către copii”
Scopul proiectului: Formarea unor atitudini pozitive față de natură, tradiții, istorie și societatea în care trăiesc; promovarea imaginii unității de învățământ și a zonelor în care trăiesc.
Perioada de desfășurare: anul școlar 2014- 2015
Organizatori: Ciuclea Ana
Ciornei Maria Andreea
Implicați: Grupa mică de la Grădinița cu program normal nr.2
Elevii claselor I și a III-a de la Școala primară nr.2, Fântânele
Parinții copiilor
Cadre didactice

Parteneriate desfășurate în anul școlar 2015-2016 • În luna noiembrie, s-a realizat un parteneriat între Școala Gimnazială nr. 7 “Sfânta Maria” Timișoara, reprezentat prin director prof. Gica Dumitru, prof. Calinin Adriana, prof. Alexa Mihaiela și Liceul Tehnologic Fântânele, reprezentat prin director prof. Chelariu Maria și prof.înv.primar Coțovanu Mihaela.
Denumirea proiectului: CLIPE DE TOAMNĂ- concurs regional de creație plastică
Aplicant: Școala Gimnazială nr. 7 “Sfânta Maria”, Timișoara
Partener : Liceul Tehnologic Fântânele
Implicați: prof. înv. primar Coțovanu Mihaela.
un număr de 23 elevi din clasa I;

• În luna noiembrie, s-a realizat un parteneriat educațional între Liceul Tehnologic “Crișan” din Crișcior, reprezentat prin director prof. Jurca Cosmin și Liceul Tehnologic Fântânele, reprezentat prin director prof. Chelariu Maria și prof. Pușcașu Oana.
Denumirea proiectului: Simpozionul interjudețean” Creștinism, Națiune, Modernism”
Aplicant: Liceul Tehnologic Crișan din Crișcior
Partener : Liceul Tehnologic Fântânele
Implicați: prof. Pușcașu Oana și elevi din clasele V-VIII;
• În luna decembrie, s-a desfășurat parteneriatul educațional “Colindăm și Dăruim”, între Liceul Tehnologic Focuri și Liceul Tehnologic Fântânele.
Coordonatori proiect: Stoian Elena – prof. de religie ortodoxă
Pușcașu Oana Nicoleta – prof. de religie ortodoxă
Parteneri:
• Liceul Tehnologic Fântânele
• Liceul Tehnologic Focuri
• Parohia Ortodoxă Focuri
• Parohiile Fântânele

• Pe data de 19 ianuarie 2016 s-a organizat un parteneriat între Fundația Alături de voi România și Liceul Tehnologic Fântânele.
Tema proiectului: “Prevenire violență și agresivitate”
Organizator: World Vision- Mihaela Verdeș
Salvați copiii- Nelu Ivănușcă
COTE- Sebastian Ghica
Director: Prof. Chelariu Maria
Parteneri implicați din cadrul școlii: Prof. Iacob Corneliu, prof. Dobri Remus
La activitate au participat 111 persoane cu vârste cuprinse între 16-29 de ani din comuna Fântânele, județul Iași.
Locul de desfășurare: Liceul Tehnologic Fântânele

• Pe data de 24 ianuarie 2016 s-a realizat un parteneriat între școala noastră, Liceul Tehnologic Fântânele și Inspectoratul Școlar Județean Iași, reprezentat prin d-na inspector general, prof. Camelia Gavrilă, d-na inspector pentru proiecte educaționale, prof. Alla Apopei, d-ra Lăcrămioara Iordăchescu inspector disciplina istorie.
Tema proiectului: “Hai la Milcov cu Unire ”.
Organizator: Director: Prof. Chelariu Maria
Coordonatori: Petrariu Marcel- prof. de istorie
Preda Manuel- prof.de istorie

• Realizarea unui parteneriat educațional între Școala Gimnazială “Veronica Micle” și Liceul Tehnologic Fântânele.
Denumirea proiectului educativ: Folclorul- oglinda spiritualității românești
Coordonatori: director, prof. Violeta Apătăchioae, prof. Arhire Roxana- Ioana

• Implicarea Liceului nostru în proiectul județean –ELEVI ÎN ACȚIUNE, inițiat de școala Profesională Gropnița.
Perioada: ianuarie-iunie 2016
Implicați: dirigintele și elevii clasei a XI a;

• Parteneriat realizat între Colegiul Tehnic “Danubiana”, din Roman, reprezentat prin director Vacaru Leonard și Liceul Tehnologic Fântânele, reprezentat prin director, prof. Chelariu Maria.
Tema proiectului: “ Trăiește în diversitate, fii activ în comunitate”
Implementat de: Nica Loredana, Frîncu Irine, Colegiul Tehnic Danubiana, Roman
Ungureanu Paula Anca, Liceul Tehnologic Fântânele, Iași;
Aniței Liliana, Liceul Tehnologic Vasile Sav, Roman;
Samson Gabriela, Bulai Lenuța, Liceul Tehnologic Ion Ionescu, Brad;

• S-au realizat parteneriate între Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, reprezentată prin Tenchiu Constantin, având funcția de preot paroh, Parohia Sfântul Dimitrie cel Nou, cu sediul în comuna Fântânele, reprezentată prin Bădiliță ioan, având funcția de preot paroh și Liceul Tehnologic Fântânele.
Inițiatori: director Chelariu Maria și Pușcașu Oana- prof. de religie
Parteneri: Cele două biserici din localitate;
Grup țintă: elevii școlii;
Activitățile desfășurate: 14 octombrie – Sfânta Cuvioasă Parascheva; 26 octombrie- Sf. Mare Mucenic Dimitrie; 8 noiembrie- Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil; 16 noiembrie- Ziua mondială pentru Toleranță; 1 decembrie- Ziua națională a României; 6 decembrie- Sfântul Nicolae, prietenul copiilor; 24 decembrie- Ajunul Crăciunului; 6 ianuarie- Boboteaza.
• S-a realizat un parteneriat între Secția 9 de poliție rurală Hârlău, postul de poliție Fântânele, reprezentată de agent de poliție Pahomi Vlad-Dan și Liceul Tehnologic Fântânele, județul Iași;

• S-a realizat un parteneriat între dispensarul comunei, reprezentat prin medicul de familie, Bordeianu Daniela Ionela și Liceul Tehnologic Fântânele.